•  (+98) 21 2201 58 15
  •  info@dibafiber.com
  •  English

تامین مواد اولیه پوشاک و صنعت نساجی در دستور کار وزارت صمت

گلنار نصراللهی با اشاره به تحریم ها و مشکلات تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه پوشاک و صنعت نساجی کشور، گفت: با تخصیص ارز مبادلاتی و تامین مقداری از مواد اولیه از طریق تولیدات داخلی کمبود مواد اولیه صنعت پوشاک را جبران می کنیم.

تامین مواد اولیه پوشاک و صنعت نساجی در دستور کار وزارت صمت

۱۳۹۷/۹/۱۹
به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین ، گلنار نصراللهی مشاور وزیر صنعت، معدن، تجارت، با بیان اینکه تامین مواد اولیه پوشاک و صنعت نساجی در اولویت و دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، گفت: با آغاز تحریم ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از کمبود مواد اولیه پوشاک جلسه ای را در وزارتخانه برگزار کرد و تامین مواد اولیه پوشاک و صنعت نساجی را در دستور کار خود قرار داد. 

وی افزود: در تامین مواد اولیه صنعت پوشاک و نساجی در صورت داشتن ظرفیت های موجود در کشور مقداری از مواد اولیه از طریق تولیدات داخلی در حال تامین است و در صورت کمبود جدی، مقداری نیز با اولویت از طریق واردات با تخصیص ارز مبادلاتی تامین خواهد شد. 

نصرالهی تصریح کرد : در حال حاضر به منظور تامین مواد اولیه صنعت پوشاک کشور رونق خوبی ایجاد شده است و کارخانجات نیز برای تامین مواد اولیه با اولویت و ظرفیت خوبی در تکاپو و تلاش هستند. 

مشاور وزیر صنعت معدن تجارت خاطر نشان کرد : طبق آمار های موجود صادرات الیاف طبیعی و مصنوعی نسبت به مشابه پارسال افزایش داشته است، این امر نشان میدهد که واحدهای تولید کننده نخ و پارچه کشور با ظرفیت بیشتری کار می کنند و اگر در بازار داخلی دچارکمبودی باشیم وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخصیص ارز ، کمبود ها را جبران خواهد کرد. 

نصراللهی با اشاره به تحریم ها و مشکلات تولید کنندگان در تامین مواد اولیه پوشاک و صنعت نساجی کشور، گفت: با تخصیص ارز مبادلاتی و تامین مقداری از مواد اولیه از طریق تولیدات داخلی کمبود مواد اولیه صنعت پوشاک را جبران می کنیم. 

دسته بندی

مشتریان ما